ECG Alert

Heart Monitoring Device

Online Heart Healthcare

 

Типични цени за кардиолошки услуги

Консултација: 1.000ден

ЕКГ: 660ден

Стрес тест: 1.800ден

Холтер (24 часа): 1.800ден

 

*цените се превземени од Ре-Медика